Actuacions

Actuacions davant de les Administracions públiques i actuacions davant les Instàncies privades

Actuacions davant de les Administracions públiques

Representació/Defensa dels interessos dels empresaris

L’anàlisi dels plans urbanístics, cobrament de contribucions especials, de les Ordenances fiscals, de les Ordenances sobre soroll, és a dir, de totes aquelles normatives que poden afectar a les empreses.
L’AIBV, en representació dels empresaris, defensa els seus interessos presentant al·legacions i recursos, mantenint totes les reunions necessàries amb els tècnics i polítics i si cal, informa als mitjans de comunicación.

Estímul de les Administracions:

  • Promoure que les empreses disposin del màxim de serveis de la zona amb el menor cost possible.
  • Col·laboració amb l’Administració en la planificació del territori i en matèria de formació i ocupació.
  • L’AIBV intermèdia i ajuda als seus socis en les relacions, de vegades complicades, amb el consistori.
  • Es signen acords amb els Consistoris i s’estimula als organismes locals en els quals participa.

Actuacions davant les Instàncies privades

Amb l’objecte de procurar la resolució d’incidències i millora de serveis en matèria de subministrament elèctric, correu, telefonia, fibra òptica,... S’ajuda als socis amb dificultats concretes i es realitzen actuacions conjuntes