Entitats

Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial de Martorelles i Depuradora de Martorelles.

L'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès està present en molts organismes, entre d'altres:

Foment del Treball.
Junta de Govern de la Unió Patronal Metalúrgica en representació del Baix Vallès.
Cambra de Comerç de Barcelona.
 Consell General del Pacte Industrial da la Regió Metropolitana de Barcelona.
 EMFO.
Comisió Ejecutiva del Pacte Territorial per a L’Ocupació del Vallés Oriental.
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Junta de Govern de l' Associació per l’Arbitratge del Vallés Oriental.
Consell Industrial de Parets.
Consell Econòmic i Social de Mollet del Vallès
Grup de Treball PAE
Altres