Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

ASSAIGS VIRTUALS AMB EINES CAE OPEN SOURCE

El próxim 23 de març, jornada sobre la utilització d'eines de simulació per a la realització d'assaigs virtuals, augmenta l'eficiència dels processos d'enginyeria de producte i de procés alhora que facilita la millora contínua.

7 de marzo de 2017 | General

 A càrrec de Lluís M. Biscarri: Enginyer Industrial (UPC) amb 40 anys d'experiència. Ha sigut gerent d'unitat de negoci de consultoria tecnològica a ALTRAN, cap d'enginyeria mecànica a SENER Ingeniería y Sistemas, enginyer CAE a NISSAN Motor Ibérica, enginyer de projecte, càlcul i direcció d'obra d'estructures metàl·liques, obra civil i instal·lcions industrials a Servicios Energéticos. Des del 2006 és consultor independent especialitzat en transferència de coneixement en tecnologies de simulació CAE.

El software CAE Open Source, amb llicència gratuïta, és una alternativa Low Cost a les eines comercials de simulació.

  • CAE = Simulació Numèrica = Mecànica Computacional = Elements Finits = Assaig Virtual
  • Els Assaigs Virtuals simulen la física de cada problema d'enginyeria: Anàlisi Estructural, Mecànica de Fluids, Transferència de Calor, Acústica, Electromagnetisme, etc
  • Els Assaigs Virtuals donen al dissenyador comprensió intuïtiva d'allò que projecta
  • Els Assaigs Virtuals proporcionen grans beneficis en la Millora de Producte i de Procés
  • Les Eines de Simulació Open Source, de llicència gratuïta, faciliten enormement l'enginyeria
  •  Canvi de Paradigma: en lloc de Programari, Invertir només en Adquisició de Coneixement

 Programa:

9:30 Introducció i benvinguda per part de la secretaria de Aibv 

9:45 Lluís M. Biscarri parlarà sobre:

-Beneficis dels Assaigs Virtuals en Enginyeria de Producte i Procés

-Breu presentació de les principals eines CAE Open Source disponibles

-Com implantar la Tecnologia de Simulació CAE Open Source

10:45 Precs i preguntes