Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Comissió de Recursos Humans d´AIBV

Amb la intervenció del Sr. Antonio Benavides qui va exercir diferents llocs directius del Sistema d'Inspecció de Treball, com a cap de l'àrea de Seguretat Social i cap de la inspecció provincial de Barcelona.

23 de gener 2023 | General

 

 

 

 Es va celebrar una sessió de la comissió de RH de la AIBV sobre quines són les directrius i com està actuant la Inspecció de treball en relació a la nova regulació de la contractació laboral, derivada de la reforma laboral aprovada, que va comportar l'eliminació del contracte d'obra, l'estret marge que tenen ara les empreses per a la contractació temporal, les sancions que preveu la normativa per treballador, etc. Així com es va comentar en aquesta sessió les últimes novetats laborals (cotitzacions, fixos discontinus, etc.) i aquells aspectes socials de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023. Per a això, s'ha convidat al ponent, reconegut expert en aquesta matèria.