Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Jornada "Tot allò que voldria saber sobre els Riscs Psicosocials i no s’havia atrevit a preguntar mai"

Durant la jornada “ Tot allò que volia saber sobre els Risc Psicosocials i no s’havia atrevit a preguntar a mai” que s’ha dut a terme aquest matí amb la col•laboració de Prevint s'ha donat resposta a molts dubtes de les empreses.

Dijous, 15-05-2014 | General

Durant la jornada “ Tot allò que volia saber sobre els Risc Psicosocials i no s’havia atrevit a preguntar a mai” que s’ha dut a terme aquest matí amb la col•laboració de Prevint, els psicòlegs Ferran Lopez (especialista en Psicologia industrial i Tècnic Superior de prevenció de PREVINT ) i Mar Romero (de l’empresa Solid Selection), ens han aportat informació sobre l’increment de l’absentisme laboral per motius psicosocials que fa que sigui el tercer motiu de baixes a nivell europeu el que ha comportat que sigui un objectiu prioritari en totes les polítiques derivades de l’Estratègia Europea de Salut i Seguretat en el treball 2014-2020.

Durant l’exposició s’ha fet evident que cada vegada hi han més inspeccions de treball dirigides a sectors específics degut a aquests motius. S’ha fet un breu resum de diferents maneres tipus d’afrontar l’avaluació de riscs psicosocials i han explicat casos reals, tant d’èxits com de fracassos i han aportat solucions al respecte. S’ha fet molta insistència en que la prevenció juga un paper molt important i que es una tasca que cada vegada s’ha d’integrar més a les empreses per garantir un millor funcionament. Finalment, s’ha exposat de manera pràctica la resolució de conflictes que ha propiciat la col•laboració dels assistents que han preguntat i participat molt en tot moment.