Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Modificació de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Montmeló per l’any 2014

El proppassat mes de novembre es varen aprovar les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Montmeló per l’any 2014.

Dimarts, 31-12-2013 | General

El proppassat mes de novembre es varen aprovar les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Montmeló per l’any 2014 en les que destaca la disminució en l’IBI per a les finques urbanes tot i que s’ha creat un tipus especial per a finques amb determinats usos.

Referent a la Taxa de Subministrament d’Aigua i atenent las gestions fetes per l’AIBV en les que es sol·licitava que es modifiqués la tarifa d’aigua per excés de consum de 500 m3 per abonat i trimestre, que és la que paguen la majoria d’empreses industrials, s’ha passat de 5,268 €/m3 a 2,687 €/m3.

La Taxa per el Servei de Clavegueram també es modifica en l’ epígraf que fa referència a la tarifa en funció de l’aprofitament privat de les aigües subterrànies.