Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Nou èxit de l'AIBV per la Modificació Inicial del POUM de Can Prat Sud de Mollet

Dins el marc de col•laboració entre l’AIBV i l’Ajuntament de Mollet, el passat mes de juliol es va aprovar la modificació inicial del POUM de Can Prat Sud que afecta al carrer Bilbao de Mollet.

Dimarts, 09-09-2014 | General

Dins el marc de col•laboració entre l’AIBV i l’Ajuntament de Mollet, el passat mes de juliol es va aprovar la modificació inicial del POUM de Can Prat Sud que afecta al carrer Bilbao de Mollet.

Aquesta modificació respon a la sol•licitud de l'AIBV a l’objecte que la normativa urbanística permeti la instal•lació de noves activitats en aquesta zona, l'ampliació de les existents, la construcció de naus noves i que es permetin els usos de magatzem i logística a naus de fins a 10.000 m2. És a dir, s'amplia per a aquesta zona la limitació per a aquests usos de 7.000 m2 a 10.000 m2.

Com recordaran, l'any 2013 es va aconseguir que l'Ajuntament modifiqués els usos de la ciutat, entre d'altres canvis, es va modificar la limitació d'ús logístic i magatzem, que va passar de 400 m2 a 7.000 m2, de manera que els associats de tot el municipi van veure satisfeta la necessitat de disposar de paràmetres més elevats per poder continuar, i fins i tot, ampliar la seva activitat amb usos logístics i de magatzem.

Doncs bé, d'acord amb la concreta necessitat i particular situació de la zona de Can Prat Sud, l'Ajuntament ha acceptat ampliar de 7.000 m2 fins als 10.000 m2 la limitació d'usos logístics i de magatzem.

És per això que si algun associat tingués la concreta necessitat que l'Ajuntament ampliés, així mateix, per a alguna altra zona els metres permesos per a logística i magatzem, per, per exemple, emprendre una ampliació concreta de la seva activitat, preguem contacti amb la Secretaria de la AIBV per comentar i preparar la concreta petició a l'Ajuntament.