Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Nou Èxit Judicial de l'AIBV

EL Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 16 de gener, ha dictat sentencia estimant el recurs contenciós – administratiu promogut per l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès.

Dijous, 23-01-2014 | General

EL Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 16 de gener ha dictat sentencia, estimant el recurs contenciós – administratiu promogut per l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès i nou associats, contra la modificació del coeficient de situació de categoria primera, fixat en el 3, continguda a l’Acord de l’Ajuntament de Martorelles, d‘aprovació definitiva de la Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per l’exercici 2013 i següents i declara la nul·litat d’aquesta modificació, mantenint vigent per l’exercici 2013 el coeficient de situació 2,468 per aquesta categoria, aprovada per l’exercici 2010 i següents.