Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Nou Servei d'Assessorament Financer per Empresa

L’AIBV conjuntament amb AEBALL forma part de la Xarxa d’Assessors Financers d’ACCIÓ amb l’objectiu d’impulsar el finançament de les empreses i donar un servei de consultoria especialitzada.

Dijous, 16/10/2014 | General

L’AIBV conjuntament amb AEBALL forma part de la Xarxa d’Assessors Financers d’ACCIÓ amb l’objectiu d’impulsar el finançament de les empreses i donar un servei de consultoria especialitzada.


El servei consisteix en una sessió amb un consultor expert en finançament que revisa la documentació econòmica i financera de l’empresa, per concloure un diagnòstic amb propostes de millora.


A qui s'adreça?

Es dirigeix a empreses ja constituïdes, amb domicili social a Catalunya, que no siguin autònoms i que no hagin rebut un ajut anterior del mateix programa.
 

Què es pot obtenir?

FASE 1: Un diagnosi econòmic-financer de la seva empresa, per part d'un assessor financer expert, perquè detecti quin és el seu potencial real i en tregui profit, i perquè conegui quines són les seves mancances financeres. La diagnosi també inclourà un seguit de possibles actuacions de millora.

FASE 2: En cas que sigui necessari, el servei continua amb la segona fase, on l'assessor financer expert l'acompanyarà en la implementació de les actuacions de millora proposades en la primera fase, com per exemple, acompanyar-lo a les entitats financeres.

Per poder obtenir el servei de la fase 2, l’empresa haurà de rebre el vist i plau per part d’ACCIÓ i sempre que s’hagi realitzat prèviament la fase 1, així com que hi hagi disponibilitat pressupostària.

Enguany, 44 empreses han gaudit d'aquesta prestació i han pogut posar en marxa noves accions que per ser més competitives: revisió estratègica, optimització de tresoreria, redimensionament d’estructures, o millores en l’accés al finançament, per tal d’adquirir nova maquinària, ampliar els seus productes, millorar les seves instal•lacions, el seu software de gestió, etc.

Aquest programa no implica cap cost perquè està finançat al 100% per la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ. Finalitza a finals de desembre, aprofiti l'oportunitat!

Per a més informació contacti amb Virginia Santolaria, virginia@aeball.net