Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Nova Oferta Formativa de l’AIBV

L'AIBV fidel a la seva tradició d'oferir una oferta formativa continuada i de qualitat, fa ara una nova aposta incorporant els Certificats de Professionalitat a la formació subvencionada pel CONSORCI dels treballadors de les empreses.

Dimarts, 28/04/2015 | General

L'AIBV fidel a la seva tradició d'oferir una oferta formativa continuada i de qualitat, fa ara una nova aposta incorporant els Certificats de Professionalitat a la formació subvencionada pel CONSORCI dels treballadors de les empreses.

En l’apartat de Formació trobarà tot el detall de l’Oferta Formativa per aquesta convocatòria.

Els Certificats de Professionalitat, estan regulats pel Real Decret 34/2008 de 18 de gener, són els instruments d'acreditació oficial de les Qualificacions Professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals a l'àmbit de l'administració laboral.
- Permet la convalidació parcial amb els estudis de formació professional del sistema educatiu (si es posseeix el nivell d'estudis requerits), i
- Possibilitat la mobilitat a tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l'estat. Així mateix ajuda a la mobilitat laboral dintre de l'àmbit Europeu.


Els Certificats de Professionalitat estan dissenyats a partir de l’existència, actualment, a les empreses, d’una gran quantitat de personal expert i amb bons coneixements professionals adquirits a través dels anys d’experiència professional que no disposen d’una acreditació oficial de competències professionals. Aquest fet perjudica aquest personal qualificat a l’hora de trobar una ocupació adient als seus coneixements i de relacionar-se amb el mercat de treball.