Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Presentació de les conclusions del II Pla Estratègic de Montmeló

El proppassat 29 de novembre de 2013 es varen presentar les conclusions del II Pla estratègic de Montmeló.

Divendres, 29-11-2013 | General

El proppassat 29 de novembre de 2013 es varen presentar les conclusions del II Pla estratègic de Montmeló que tenen com a objectiu definir quina ha de ser l’estratègia municipal a seguir per avançar coherentment cap un mateix projecte de poble compartit i sense canvis a l’entorn.

Els principals eixos estratègics a desenvolupar que poden repercutir en major o menor grau en les empreses de la zona i que volen fer de Montmeló un poble integrat i connectat plenament amb l’entorn metropolità, amb un accés directe a les principals infraestructures de transport i de comunicació del país, són:

• Dotar a Montmeló de millors accessos i connexions directes als principals eixos i vies de comunicació.
• Connectar Montmeló amb les principals ciutats de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Per fer-ho possible cal:

- Programar i executar els accessos directes de Montmeló a la AP-7, C-33 i C-17.

- Millorar la senyalització tant interna com externa del municipi i dels polígons industrials.

- Programa de millora de la dinamització i el treball en xarxa del polígons industrials.

- Promoció de la reconversió dels polígons industrials per facilitar l’acollida de nous usos i noves activitats econòmiques generadores d’ocupació.

- Finalització de l’anella de circumval•lació urbana.

- Campanya de comunicació i comercialització dels polígons industrials del municipi.

- Promoció de nous usos, activitats complementàries i projectes a l’entorn del Circuit.