Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Sessió Informativa “Modificación de la Ley General de la Seguridad Social -Repercusiones por la inclusión de las retribuciones en especie dentro de las bases de cotización”

El passat 26 de febrer va tenir lloc a les instal•lacions de l’AIBV, la sessió informativa “Previsió Social Empresarial. Modificació de la Llei General de la Seguretat Social - Repercusions per la inclusió de les retribucions en espècies".

Dijous, 27-02-2014 | General

El passat 26 de febrer va tenir lloc a les instal•lacions de l’AIBV, la sessió informativa “Previsió Social Empresarial. Modificació de la Llei General de la Seguretat Social - Repercusions per la inclusió de les retribucions en espècies dins de les bases de cotització. Aspectes teórics i pràctics” presentada pel Sr. Ignacio de las Heras Sole. Consultor d’ Empreses. Mapfre VIDA, SA. i el Sr.Andrés Castaño. Assessor Red Específica. Mapfre VIDA, SA.

Els principals temes que es varen tractar durant la Jornada van ésser: com afecta la modificació de la llei i quins conceptes queden inclosos i exclosos de la base de cotització, la Reforma de les pensions, la pòlissa de compromís i altres formes contributives. Tots els assistents a la sessió, varen comentar l’interès dels temes tractats i l’aplicació en les seves empreses.