Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Sessió Informativa: Real Decret 56/2016. Transposició de la Directiva Europea d’Eficiència Energètica

El proper 8 de març es durà a terme la sessió informativa sobre l'aprovació del RD d’Eficiència Energètica que estableix l’obligació de realitzar una auditoria energètica a les grans empreses, abans del 13 de novembre de 2016.

Dimarts, 23/02/2016 | General

El passat 12 de febrer finalment, amb alguns mesos de retard, es va aprovar el RD 56/2016, que transposa l’article 8 de la Directiva Europea 2012/27/UE.

Aquest RD, conegut com el RD de l’eficiència energètica, estableix l’obligació de realitzar una auditoria energètica a les grans empreses, abans del 13 de novembre del 2016.

En aquesta sessió informativa, es tractarà de donar una visió simplificada i aclaridora per a les empreses que es puguin veure afectades.

Punts a tractar :

·         Introducció.

·         Objecte i àmbit d’aplicació.

·         Auditoria Energètica : Requisits i exemple d’un cas real.

·         Gestió Energètica :  Sistemàtica i exemple d’un cas real.

·         Acreditació d’Auditors Energètics.

·         Registres Auditories Energètiques.

·         Sancions.

Per més informació: Jornada RD 56-2016 sobre Eficiència Energètica a les Empreses