Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Signatura del conveni de col·laboració entre l'AIBV i ATEIN SA

En la reunió del Consell Rector de l'Agrupació del dia d'avui, s'ha signat el conveni de col·laboració entre l'AIBV i l'empresa ATEIN S.A. mitjançant el qual els associats tindran avantatges en la gestió d'Ajudes i Subvencions.

Dimecres, 21-05-2014 | General

Aquest matí, en la reunió del Consell de l'Agrupació, s’ha signat el conveni de col•laboració entre ATEIN S.A. i l’AIBV mitjançant el qual es dóna serveis i avantatges als Associats de l’Agrupació en temes de sol•licitud, gestió i tramitació de Subvencions i Ajudes a les Empreses.


ATEIN S.A. és una empresa consultora, creada al 1987, amb la finalitat d'aportar al sector industrial un servei de consultoria integral en ajudes públiques per projectes industrials. S’encarrega de la gestió integral del projecte des del moment de la sol•licitud fins l’abonament de la resolució de la subvenció.