Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Notícies AIBV

Signatura del conveni de col·laboració entre l'EUCPIM i l'Ajuntament de Martorelles

Avui, s’ha signat el conveni de col•laboració entre l’AIBV, la Depuradora de Martorelles, l' Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial de Martorelles (EUCPIM) i l’Ajuntament de Martorelles.

Dimarts, 4-03-2014 | General

Avui, s’ha signat el conveni de col•laboració entre l’AIBV, la Depuradora de Martorelles, l’Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial de Martorelles (EUCPIM) i l’Ajuntament de Martorelles.


Com a màxim representant de l’Ajuntament ha signat, l’alcalde, el Sr. Romuald Velasco i la Sra. Clara Pérez González, secretària del consistori, per part de la EUCPIM i de la Cooperativa Depuradora ha signat el Sr. Joan Padrós, president de l’EUCPIM i de la Cooperativa Depuradora, el Sr. Francesc Xavier Sobrino, en qualitat de secretari de la Cooperativa de la Depuradora, el Sr. Joan Moretó, president de l’AIBV, el Sr. Demián Tabbia, secretari de la EUCPIM i el Sr. Carles Rico, secretari general de l’AIBV.


Els principals punts de l’acord del conveni són que: el pressupost de l’EUPIM serà finançat a partir de l’any 2014 en un 49% per aportacions de l’Ajuntament i en un 51% per aportacions dels propietaris del polígon, quan fins ara l’Ajuntament aportava un 40%. S’ha pactat l’IAE pel 2014, i que durant els anys següents l’Ajuntament podrà, si vol, pujar l’IAE en un percetatge que no podrà ser superior a l’IPC. S’acorda eliminar el tipus especial de l’IBI que s’aplica al 10% d’immobles d’ús industrial amb major valor cadastral a partir de 2015, el que comporta un estalvi per a les empreses anual de 50.000 €. Que la gestió i cost del consum de l’enllumenat del polígon passi a l’Ajuntament. També s’acorda dotar una partida anual per bonificar a les empreses que contractin a aturats del municipi. I la pròrroga de l’existència de l’Entitat Urbanística fins desembre de 2017. L’AIBV, per la seva banda, no executarà la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 16 de gener de 2014 i, per tant, els industrials no reclamaran la devolució de l’IAE corresponent a l’exercici 2013 ni les costes del judici i, en conseqüència, desistiran dels recursos administratius interposats contra les liquidacions de l’IAE 2013.