Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Comissió de RRHH

La Comissió té l´objectiu d´oferir un servei personalitzat als Responsables de RRHH de les empreses associades a l´Agrupació d´Industrials del Baix Vallès i de ser una plataforma per poder realitzar benchmarking professional.

La pertinència a la Comissió és GRATUÏTA i exclusiva pels Responsables de Recursos Humans de les empreses associades a AIBV i per inscriure´s ens pot enviar una sol·licitud a aibv@aibv.org

La Comissió actualment està formada per:

President: Antoni Noguerol - SANDVICK ESPAÑOLA S.A.

Vicepresident 1º: Beatriz Cabañas - WITTE & SOLÁ S.A.

Vicepresident 2º:      ECOMOTION BIODIESEL S.A.

 

Secretaria:

Carlos Rico Avendaño

Demián Pau Tabbia Sammartino

Vocals:

Empresa

Responsable RRHH

AGUSTI Y MASOLIVER S.A. (AMSA)

Andreu Agusti

ARKEMA QUÍMICA SA

Fina Parejo

COBEGA EMBOTELLADOR SLU

Eva Pérez

COVERIGHT SURFACES SPAIN S.A.

Albert Lázaro

ECOMOTION BIODIESEL S.A.

José Ramón Ríos

EUROMED S.A.

Josep Mª Albert

FERRIMAX S.A.

Eva Arias

FILLS DE MORETO S.A.

Joan Arcarons

IDILIA FOODS S.L

Jordi Fayos

KAO CORPORATION S.A.

Antonio Mateo

MIRALLES CARTONAJES S.A.

Monica de Blas

NAD, S.L.

Francesc Gonzalvo

OLLEARIS S.A.

Juan Manuel Cadenas

PLASTICOS TA-TAY S.A.

Oriol Garcia

PURAC BIOQUIMICA S.A.

Sandra López

SANDVIK ESPAÑOLA S.A.

Toni Noguerol

SIMON CONNECT S.L.

David Segura Lopez

STAHL IBERICA S.L.

Montse Caselles

STOROPACK ESPAÑA S.L.

Jose Luis Valios

THYSSENKRUPP M. IBERICA S.A.

Jacinta Martin

URQUIMA S.A.

Aida López

WITTE Y SOLA S.A.

Beatriz Cabañas

ZANINI AUTO GRUP S.A.

Gloria Poal

FAINSA S.A.

Albert Agustí

FUNDACIÓ SANITARIA DE MOLLET

Esther Moya

TALLER DE FRED S.L

Josep Costa

MOLLETAUTO

Montse Bertran

EMRESA SAGALÉS

Albert López

SYNERGIE T.T. ETT S.A.U.

Josep Simón

FERROVIAL (CESPA)

Francisco Martínez

ADECCO S.A.U. E.T.T.

Núria Robles Sánchez

HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES SPAIN S.L.

Vicenç Muntañola

FUNDACIÓ VIVER BELL-LLOC

Carlos Sopeña

Per poder tenir accés aquests continguts ha d'estar autoritzat. Si té login / contrasenya, pot introduir-los en la part superior Àrea de socis. Si no té login / contrasenya i vol accedir als continguts protegits, poseu-vos en contacte amb els administradors de la pàgina.

Per poder tenir accés aquests continguts ha d'estar autoritzat. Si té login / contrasenya, pot introduir-los en la part superior Àrea de socis. Si no té login / contrasenya i vol accedir als continguts protegits, poseu-vos en contacte amb els administradors de la pàgina.

Per poder tenir accés aquests continguts ha d'estar autoritzat. Si té login / contrasenya, pot introduir-los en la part superior Àrea de socis. Si no té login / contrasenya i vol accedir als continguts protegits, poseu-vos en contacte amb els administradors de la pàgina.

Per poder tenir accés aquests continguts ha d'estar autoritzat. Si té login / contrasenya, pot introduir-los en la part superior Àrea de socis. Si no té login / contrasenya i vol accedir als continguts protegits, poseu-vos en contacte amb els administradors de la pàgina.

Per poder tenir accés aquests continguts ha d'estar autoritzat. Si té login / contrasenya, pot introduir-los en la part superior Àrea de socis. Si no té login / contrasenya i vol accedir als continguts protegits, poseu-vos en contacte amb els administradors de la pàgina.

Els membres de la Comissió poden realitzar qualsevol proposta o suggerència per les pròximes activitats a través del e-mail aibv@aibv.org

Per poder tenir accés aquests continguts ha d'estar autoritzat. Si té login / contrasenya, pot introduir-los en la part superior Àrea de socis. Si no té login / contrasenya i vol accedir als continguts protegits, poseu-vos en contacte amb els administradors de la pàgina.