Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Actuacions davant les Instàncies privades

L’AIBV amb l’objectiu de procurar la resolució d’incidències i la millora de les condicions en els serveis de les empreses en els polígons, s' intermèdia davant les grans companyies per aconseguir millors condicions en matèria de llum, telefonia, seguretat privada, fibra òptica...
 
Tanmateix, s'ajuda i s'assessora al soci en dificultats concretes i/o es realitzen actuacions conjuntes amb l'AIBV.