Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial de Martorelles

El 15 d’abril de 1994 es va formalitzar el conveni entre l’Ajuntament de Martorelles i l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès per constituir l’Entitat de Conservació del polígon induatrial de Martorelles, que s’encarrega de la rehabilitació, manteniment i conservació del mateixa.

Formen part obligatòriament de l’associació, totes les finques ubicades en el polígon de Martorelles, i l’EUCPIM es financia mitjançant les aportacions dels socis i del Ajuntament de Martorelles, fixades anualment per l’Assemblea general.

L’ Entitat de Conservació del Polígon Industrial figura inscrita en el Registre d'entitats Urbanístiques Col·laboradores en compliment de l’Acord adoptat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió i data del 11 de juny de 2003, havent-se fet el corresponent assentament el 30 de juliol de 2004, amb el número 1.721,tom 16.