Depuradora de Martorelles

L’any 1981 es va constituir la Cooperativa “Depuradora de Aguas del polígono Industrial Roca de Martorelles S.Coop. de R. Ltda.” amb la finalitat comuna, de la depuració de les aigües residuals que s’aboquen a traves del clavegueram del Polígon Industrial Roca de Martorelles.

Uns anys més tard, es va construir la depuradora situada al carrer Verneda del polígon industrial de Martorelles. El finançament de la mateixa es fa mitjançant les quotes que l’entitat gira als usuaris de la mateixa, per tant tots els usuaris estan obligats al pagament d’aquesta taxa, independentment siguin propietaris, llogaters o tinguin una altra situació jurídica diferent.

La Depuradora té l’ autorització d’abocament des del 7-7.81, núm. V-1/80, renovat per la Resolució del Consorci per a la Conca del Besòs G-574/96. I que està inscrita en el Registre de Cooperatives amb el número  BN- 1489.